UVB
Home arrow Vertegenwoordiging
Vertegenwoordiging
UVB gaat Europees PDF Afdrukken E-mail
Vertegenwoordiging

Oprichting van Europese organisatie PRO POPULUS

Na enkele overlegvergaderingen met vertegenwoordigers van de Europese houtsector uit o.a Franrijk, Italie, Spanje en Portugal is de Europese
organisatie PRO-POPULUS opgericht.

De Unie Vlaamse Bosbouw is één van de initiatiefnemers en oprichters van het eerste uur.

Lees verder de doelstellingen:

Lees meer...
 
Interactie tussen bosbouw en houtverwerking PDF Afdrukken E-mail
Vertegenwoordiging

Eerste Symposium op 27/11/2008

Boom-en Houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse Bos- Houtkolom.

Op 27 november 2008 organiseert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in samenwerking met het Laboratorium voor houttechnologie van de Universiteit Gent een symposium over de interacties tussen bosbouw en de houtverwerkende industrie in Vlaanderen. Verschillende leden en bestuurders van UVB zullen hieraan deelnemen.

Nieuw verkozen UVB-bestuurder Filip Agneessens (NV Coblo) zal eveneens een uiteenzetting doen over de rondhoutbevoorrading in Vlaanderen.

Het volledige programma van het symposium vindt u via de link op het einde van dit artikel.

Lees meer...
 
Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen PDF Afdrukken E-mail
Vertegenwoordiging

UVB niet tevreden met samenstelling klankbordgroepen.

18/05/2008

In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos waarbij deze gebieden zullen afgebakend worden, is er momenteel overleg met belangengroepen in zogenaamde "klankbordgroepen". De samenstelling van deze "klankbordgroepen" werd door de Vlaamse Regering vastgelegd maar is absoluut niet representatief.

Lees meer...
 
TWOL-project Universiteit Gent PDF Afdrukken E-mail
Vertegenwoordiging

TWOL-project "validatie en optimalisatie bosvriendelijke houtexploitatie."

UVB neemt deel aan discussiegroepen.

Lees meer...
 
UVB aanwezig op studiedag Agroforestry PDF Afdrukken E-mail
Vertegenwoordiging

Vlaams parlement 19/10/2007

Agroforestry (het combineren van houtproductie met andere gewassen op landbouwgrond) kan voor de bosbouwsector naar de toekomst toe, een belangrijk gegeven worden.

Lees meer...
 
UVB neemt deel aan klankbordgroepen PDF Afdrukken E-mail
Vertegenwoordiging

Ruimtelijk Ordening in Vlaanderen

 

Het afbakenen van bosgebieden in Vlaanderen is een onderdeel van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Via 13 klankbordgroepen wordt in een tweede fase overleg gepleegd met gemeenten, provincies en belangengroeperingen zoals UVB.

Lees meer...